Membuat Jadual Yang Mengandungi Gambar Microsoft Excel

Untuk membuat jadual yang mengandungi gambar dalam Microsoft Excel, ikuti langkah berikut:

  1. Mula-mula, pastikan imej yang anda ingin sertakan dalam jadual berada dalam format yang sesuai  (JPEG, PNG, GIF, dsb.) dan disimpan pada komputer anda.
  2. Kemudian, buka fail Excel dan pilih sel dalam jadual di mana anda ingin memasukkan imej.
  3. Klik pada tab “Insert” di bahagian atas skrin dan pilih “Pictures” di bawah kategori “Illustrations“.
  4. Cari dan pilih gambar yang anda ingin sertakan dalam jadual, dan klik butang “Insert“.
  5. Imej akan dimasukkan ke dalam sel yang dipilih, tetapi mungkin perlu diubah saiz dan kedudukannya agar sesuai dengan jadual.
  6. Untuk mengubah saiz imej, klik dan tahan pada sudut imej supaya ikon ubah saiz muncul dan seret ke arah yang dikehendaki.
  7. Untuk menukar kedudukan imej dalam sel, klik dan tahan pada imej dan seret ke tempat yang anda inginkan.
  8. Selepas lukisan disusun mengikut keperluan, pastikan ia tidak meliputi data lain dalam jadual.
  9. Anda boleh menambah imej ke dalam sel lain dengan mengulangi langkah 2 hingga 5.
  10. Simpan fail Excel anda apabila anda selesai memasukkan imej ke dalam jadual.

Itu sahaja, saya harap tutorial ini membantu.