Fungsi COUNTIFS Microsoft Excel

Fungsi COUNTIFS dalam Microsoft Excel digunakan untuk mengira bilangan sel yang memenuhi kriteria tertentu dalam satu atau lebih julat sel. Dengan fungsi ini, kita boleh mengira jumlah data yang memenuhi lebih daripada satu syarat.

Contoh penggunaan fungsi COUNTIFS:

Sebagai contoh, kami mempunyai jadual data transaksi jualan untuk beberapa produk dan ingin mengira bilangan jualan untuk produk tertentu pada tarikh tertentu. Kita boleh menggunakan fungsi COUNTIFS seperti di bawah:

=COUNTIFS(Produk,"Produk A",Tarikh,"01/01/2022")

Keterangan:

  • Produk: Julat sel yang mengandungi nama produk
  • "Produk A": Kriteria yang mesti dipenuhi oleh data dalam julat Produk
  • Tarikh: Julat sel yang mengandungi tarikh transaksi jualan
  • "01/01/2022": Kriteria yang mesti dipenuhi oleh data dalam julat Tarikh

Fungsi ini akan mengira bilangan sel dalam julat Tarikh yang memenuhi kriteria “01/01/2022” dan dalam julat Produk yang memenuhi kriteria “Produk A“.

Kami juga boleh menggunakan lebih daripada dua kriteria dengan menambahkan julat dan kriteria sel baharu pada fungsi COUNTIFS.

Begitulah cara menggunakan fungsi COUNTIFS dalam Microsoft Excel. Dengan menguasai fungsi ini, kita boleh mengira dengan lebih mudah dan cekap jumlah data dalam jadual yang memenuhi kriteria tertentu.