Fungsi SUMIFS Microsoft Excel

Fungsi SUMIFS ialah fungsi yang digunakan untuk menambah nilai daripada julat sel tertentu berdasarkan satu atau lebih kriteria tertentu. Fungsi SUMIFS amat berguna untuk mengira jumlah nilai yang memenuhi beberapa kriteria yang berbeza.

Format fungsi SUMIFS adalah seperti berikut:

SUMIFS(sum_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2],…)

  • sum_range julat sel yang hendak dijumlahkan
  • criteria_range1 julat sel yang akan disemak terhadap criteria1
  • criteria1 kriteria pertama yang akan digunakan pada criteria_range1
  • [criteria_range2, criteria2],… kriteria pilihan, kedua, ketiga, dan seterusnya untuk digunakan pada criteria_range2, criteria_range3 dan seterusnya.

Berikut ialah contoh penggunaan fungsi SUMIFS:

=SUMIFS(C2:C10, B2:B10, “Produk A”, D2:D10, “>50”)

Dalam contoh di atas, fungsi SUMIFS digunakan untuk menjumlahkan nilai daripada julat C2:C10 yang memenuhi dua kriteria, iaitu kriteria pertama ialah nilai dalam julat B2:B10 mesti sama dengan “Produk A“, dan Kriteria kedua ialah nilai dalam julat D2:D10 mestilah lebih daripada 50.

Menggunakan fungsi SUMIFS, kita boleh mengira dengan mudah jumlah nilai yang memenuhi beberapa kriteria yang berbeza.