Fungsi AVERAGEIFS Microsoft Excel

Fungsi AVERAGEIFS dalam Microsoft Excel digunakan untuk mengira purata berdasarkan beberapa kriteria atau syarat. Fungsi ini berguna apabila anda ingin mengira purata bagi set data tertentu yang memenuhi syarat atau kriteria tertentu. Berikut ialah tutorial menggunakan fungsi AVERAGEIFS dalam Microsoft Excel.

  • Contoh Soalan

Mari kita ambil contoh soalan berikut:

Diberi jadual data berikut mengenai bilangan jualan produk di sebuah kedai dalam setahun. Anda ingin menganggarkan purata jualan produk jenis A dan B pada bulan Januari sahaja.

  • Penyelesaian

Untuk menganggarkan purata jualan produk jenis A dan B hanya pada bulan Januari, kami boleh menggunakan fungsi AVERAGEIFS. Fungsi ini memerlukan tiga argumen iaitu set data, kriteria dan kriteria tambahan (jika ada).

Untuk menganggarkan purata jualan produk jenis A dan B pada bulan Januari sahaja, kita perlu menentukan tiga kriteria seperti berikut:

  • Jenis produk A atau B
  • Januari

Berikut ialah formula untuk fungsi AVERAGEIFS yang digunakan untuk mengira purata jualan produk jenis A dan B pada bulan Januari sahaja:

=AVERAGEIFS(C2:C10, A2:A10, “A”, A2:A10, “B”, B2:B10, “Januari”)

Formula di atas akan mendapatkan semula set data jualan daripada sel C2:C10 dan akan mengira purata untuk data yang memenuhi tiga kriteria yang ditentukan.

  • Keputusan

Selepas memasukkan formula di atas ke dalam sel yang sesuai, keputusan yang diperoleh adalah seperti berikut:

Daripada keputusan di atas, kita dapat melihat purata jualan produk jenis A dan B pada bulan Januari sahaja ialah RM1,100.