Membuat Graf Bar 3D Microsoft Excel

Berikut ialah cara membuat graf bar 3D dalam Microsoft Excel:

  1. Buka dokumen Excel dan buat jadual dengan data yang anda mahu paparkan dalam graf bar 3D.
  2. Pilih semua data yang anda mahu gunakan untuk membuat graf bar 3D.
  3. Klik pada tab “Insert” pada bar menu dan pilih “3-D Column” daripada set pilihan grafik yang tersedia.
  4. Pilih jenis carta yang anda mahukan. Anda boleh memilih antara beberapa jenis graf bar 3D seperti “Clustered Column”, “Stacked Column”, “100% Stacked Column” dan lain-lain.
  5. Selepas anda memilih jenis carta, carta bar 3D akan muncul dalam carta anda.
  6. Anda boleh menyesuaikan penampilan carta anda dengan menggunakan pilihan dalam menu “Format Chart” seperti menukar warna bar atau menambah tajuk pada carta anda.

Kini, anda boleh membuat graf bar 3D dalam Microsoft Excel. Pastikan anda menyimpan dan menyusun jadual anda dengan kemas supaya ia memudahkan anda membuat graf anda.