Fungsi INDEX Microsoft Excel

Fungsi INDEX dalam Microsoft Excel digunakan untuk mengembalikan nilai atau rujukan sel dalam julat atau julat sel tertentu. Fungsi ini sangat berguna dalam mencari data dalam jadual atau jadual.

Secara umum, fungsi INDEX mempunyai sintaks berikut:

INDEX(array, row_num, [column_num])

  • array: julat sel atau julat yang mengandungi nilai yang ingin anda cari.
  • row_num: nombor baris dalam julat yang anda ingin cari nilainya.
  • column_num (pilihan): nombor lajur dalam julat yang anda ingin cari nilainya. Jika tidak dinyatakan, ia akan dianggap sama dengan nilai row_num.

Berikut ialah beberapa contoh penggunaan fungsi INDEX dalam Microsoft Excel:

  1. Dapatkan nilai daripada sel dalam baris dan lajur yang ditentukan dalam jadual:

=INDEX(A1:C10, 3, 2)

Formula di atas akan mendapatkan semula nilai daripada sel dalam baris ke-3 dan lajur ke-2 dalam julat A1:C10.

  1. Dapatkan semua baris atau lajur dalam jadual:

Untuk mendapatkan semula semua baris dalam jadual, gunakan formula berikut:

=INDEX(A1:C10, 2, 0)

Formula di atas akan mendapatkan semula keseluruhan baris ke-2 dalam julat A1:C10.

Untuk mendapatkan semula semua lajur dalam jadual, gunakan formula berikut:

=INDEX(A1:C10, 0, 2)

Formula di atas akan mendapatkan semula keseluruhan lajur ke-2 dalam julat A1:C10.

  1. Menggunakan fungsi INDEX dalam formula matematik atau logik:

Fungsi INDEX juga boleh digunakan dalam formula matematik atau logik lain, seperti dalam contoh berikut:

=SUM(INDEX(A1:C10, 1, 0))

Formula di atas akan menambah semua nilai dalam baris 1 dalam julat A1:C10.

=IF(INDEX(A1:C10, 3, 2) > 10, "Nilai di atas 10", "Nilai di bawah 10")

Formula di atas akan mengembalikan nilai “Nilai melebihi 10” jika nilai dalam sel dalam baris ke-3 dan lajur ke-2 dalam julat A1:C10 adalah lebih besar daripada 10, dan sebaliknya akan mengembalikan nilai “Nilai di bawah 10“.