Membuat Jadual Yang Berulang Microsoft Excel

Anda boleh mencipta jadual berulang dalam Microsoft Excel dengan menggunakan beberapa teknik seperti memformat jadual atau menggunakan fungsi Fill Handle. Berikut ialah cara untuk membuat jadual berulang:

Kaedah 1: Format Jadual

  1. Pilih keseluruhan jadual yang anda mahu buat semula..
  2. Pergi ke tab “Home” pada reben.
  3. Klik pada pilihan “Format as Table“.
  4. Pilih jenis format jadual yang anda suka.
  5. Pastikan kotak semak “My table has headers” ditandakan untuk memasukkan pengepala jadual.
  6. Klik “OK”.

Sekarang, anda boleh menambah baris baharu pada jadual anda di bahagian bawah dan baris tersebut akan diulang dalam format yang sama seperti baris lain dalam jadual.

Kaedah 2: Gunakan Fungsi Fill Handle

  1. Taipkan data dalam satu sel yang anda mahu ulangi ke sel lain dalam satu baris atau lajur.
  2. Pemilihan sel.
  3. Seret ke bawah atau ke kanan sambil menekan kekunci “Ctrl” pada papan kekunci.
  4. Lepaskan tetikus.

Data anda akan diulang dalam sel yang dipilih dengan format yang sama.

Kedua-dua kaedah ini adalah teknik mudah untuk membuat jadual berulang dalam Microsoft Excel. Anda boleh menggunakan kaedah mengikut keperluan anda.