Fungsi IFERROR Microsoft Excel

Fungsi IFERROR dalam Microsoft Excel ialah fungsi yang digunakan untuk memaparkan nilai alternatif jika ralat berlaku dalam formula yang digunakan. Dalam tutorial ini, kami akan membincangkan penggunaan fungsi IFERROR dalam Microsoft Excel.

Cara menggunakan fungsi IFERROR adalah seperti berikut:

  1. Taip formula yang anda mahu gunakan dalam sel. Sebagai contoh, kami akan menggunakan formula =C1/B1 untuk membahagikan nilai dalam sel C1 dengan nilai dalam sel B1.
  2. Tambah fungsi IFERROR pada permulaan formula dengan menaip “=IFERROR(". Jangan lupa untuk menambah kurungan pembukaan selepas IFERROR.
  3. Letakkan formula yang anda ingin gunakan di dalam kurungan IFERROR, seperti =C1/B1.
  4. Tambahkan nilai alternatif untuk dipaparkan sekiranya berlaku ralat, seperti “0” atau “Nilai tidak tersedia“.
  5. Selesai, tekan Enter untuk melengkapkan formula.

Contoh penggunaan fungsi IFERROR:

Katakan kita ingin mengira nisbah nilai C1 dibahagikan dengan nilai B1, dan paparkan nilai 0 jika nilai B1 ialah 0 atau tidak tersedia.

  1. Klik pada sel di mana kita ingin memaparkan hasil pengiraan, contohnya sel D1.
  2. Taip formula =C1/B1 dalam sel D1.
  3. Tambah fungsi IFERROR pada permulaan formula supaya ia menjadi =IFERROR(C1/B1,0).
  4. Tekan Enter untuk melengkapkan formula.

Sekarang, jika nilai dalam sel B1 ialah 0 atau tidak tersedia, maka sel D1 akan memaparkan nilai 0, dan jika tidak, sel D1 akan memaparkan hasil pengiraan.

Fungsi IFERROR sangat berguna dalam membuat laporan dan analisis data, kerana ia membolehkan kami memaparkan mesej alternatif apabila ralat berlaku dalam formula, dengan itu menjadikan data yang dipaparkan lebih mudah difahami dan ditafsir.