Fungsi NETWORKDAYS Microsoft Excel

Fungsi NETWORKDAYS dalam Microsoft Excel ialah fungsi yang digunakan untuk mengira bilangan hari bekerja antara dua tarikh tertentu. Fungsi ini berguna untuk membuat jadual reka bentuk projek atau menganggarkan bilangan hari bekerja yang diperlukan untuk menyediakan projek tertentu.

Berikut ialah langkah-langkah untuk menggunakan fungsi NETWORKDAYS dalam Microsoft Excel:

  1. Buka fail Excel dan pilih sel di mana anda ingin mengira hasilnya.
  2. Taip fungsi NETWORKDAYS dengan menyediakan dua parameter, iaitu tarikh mula dan tarikh tamat antara kurungan seperti berikut: =NETWORKDAYS(start_date, end_date).
  3. Masukkan tarikh mula dan tarikh tamat dalam format yang betul. Anda boleh memasukkan tarikh secara manual atau menggunakan rujukan sel yang mengandungi tarikh.
  4. Tekan Enter dan bilangan hari bekerja antara dua tarikh akan dipaparkan dalam sel yang dipilih.

Contoh: Untuk mengira bilangan hari bekerja antara 1 Januari 2023 dan 15 Januari 2023, taipkan formula seperti berikut: =NETWORKDAYS("1/1/2023", "1/15/2023"). Hasil anggaran akan dipaparkan dalam sel yang dipilih.

Anda juga boleh menambah parameter ketiga dalam fungsi NETWORKDAYS untuk menganggarkan cuti umum atau cuti umum. Caranya ialah dengan memasukkan senarai tarikh atau cuti umum sebagai rujukan sel dalam tiga parameter fungsi. Contohnya, jika terdapat tiga hari cuti umum antara tarikh mula dan tamat, taip formula seperti berikut:

=NETWORKDAYS(tarikh_mula, tarikh_akhir, senarai_tarikh_percutan_um)

Dengan menggunakan fungsi NETWORKDAYS dalam Microsoft Excel, anda boleh mengira nombor hari kerja dengan lebih mudah dan tepat.