Mengira Perbezaan Antara Dua Tarikh Microsoft Excel

Untuk mengira perbezaan antara dua tarikh dalam Microsoft Excel, anda boleh menggunakan fungsi DATEDIF. Berikut adalah langkah-langkahnya:

  1. Pastikan dua tarikh yang anda ingin bezakan berada dalam sel Excel yang berbeza.
  2. Dalam sel baharu, taipkan formula DATEDIF dengan tiga argumen: tarikh mula, tarikh tamat dan jenis perbezaan yang anda ingin kira. Contoh: =DATEDIF(A2,B2,"d") akan mengira bilangan hari antara tarikh dalam sel A2 dan B2.
  3. Tekan Enter pada papan kekunci untuk mendapat hasil perbezaan.
    • Harap maklum bahawa jenis perbezaan boleh menjadi “d” untuk bilangan hari, “m” untuk bilangan bulan atau “y” untuk bilangan tahun.
    • Anda juga boleh menggunakan gabungan huruf ini, seperti “ym” untuk mengira perbezaan dalam bulan dan tahun.
  4. Salin formula ke sel lain jika anda perlu mengira perbezaan antara dua tarikh lain. Pastikan sel yang digunakan dalam formula dilaraskan mengikut sel yang mengandungi tarikh yang anda ingin ambil perbezaannya.

Selesai! Anda kini tahu cara mengira perbezaan antara dua tarikh dalam Microsoft Excel menggunakan fungsi DATEDIF.