Fungsi SORT Microsoft Excel

Fungsi SORT dalam Microsoft Excel membolehkan pengguna menyusun data dalam susunan tertentu secara automatik. Fungsi ini sangat berguna untuk menyusun data besar dalam lembaran kerja, dan boleh mempercepatkan proses analisis data.

Berikut ialah tutorial menggunakan fungsi SORT dalam Microsoft Excel:

  1. Pilih sel yang anda mahu isih.
  2. Klik tab “Data” dalam menu atas.
  3. Klik ikon “Sort” di bawah tab “Data Tools“.
  4. Dalam kotak dialog Sort, pilih lajur yang anda mahu isi dengan menyatakan nama lajur dalam kotak “Sort By“.
  5. Pilih jenis susunan yang diingini (A-Z atau Z-A) di bawah kotak “Sort By“.
  6. Jika anda mempunyai satu atau lebih lajur yang anda ingin isikan mengikut susunan yang sama, klik butang “Add Level” untuk menambah lajur baharu dan tetapan susunan.
  7. Tekan “OK” untuk menggunakan jenis pada data.

Anda juga boleh menggunakan fungsi SORT secara manual dengan menaip formula “=SORT(array, [sort_index], [sort_order], [by_col])” di mana-mana sahaja dalam lembaran kerja. Fungsi SORT membolehkan pengguna menentukan tatasusunan data yang hendak disusun.

Sebagai contoh, jika anda ingin menyusun data dalam lajur A dan B secara berurutan, anda boleh mengklik “=SORT(A1:B10, 1, TRUE, TRUE)” dalam sel di luar julat data yang sedang disusun.

Dalam contoh ini, fungsi SORT menyusun data dalam jalur A1:B10 berdasarkan lajur pertama (A) dalam tertib menurun (TRUE), dan jika terdapat nilai yang sama, maka ia diisih berdasarkan lajur kedua (B) juga dalam susunan menaik.besar (TRUE).

Dengan fungsi SORT, anda boleh menyusun data dengan mudah dalam lembaran kerja Microsoft Excel.