Fungsi FILTER Microsoft Excel

Fungsi FILTER ialah fungsi baharu dalam Microsoft Excel yang membolehkan pengguna menapis data dalam jadual atau ruang sel berdasarkan kriteria tertentu. Fungsi ini amat berguna untuk pengguna yang ingin memaparkan subset data daripada jadual yang lebih besar atau mencari data khusus dalam jadual. Berikut ialah langkah untuk menggunakan fungsi FILTER dalam Microsoft Excel:

 1. Buka Microsoft Excel dan buat fail baharu atau buka fail sedia ada yang ingin anda gunakan.
 2. Pilih sel atau ruang sel tempat pengguna mahu memaparkan data yang ditapis.
 3. Dalam bar formula, klik =FILTER(array, include, [if_empty]) dan tekan Enter.
  • tatasusunan ialah ruang sel atau jadual untuk ditapis.
  • include ialah kriteria yang anda mahu simpan dalam jadual.
  • [if_empty] ialah nilai untuk dikembalikan jika tiada data yang sepadan dengan kriteria.
  • Contoh penggunaan fungsi FILTER adalah seperti berikut: =FILTER(A2:C10, B2:B10>3). Fungsi ini akan menapis jadual A2:C10 berdasarkan lajur B, di mana hanya data dengan nilai lebih besar daripada 3 akan dipaparkan.< /li>
 4. Selepas mengklik pada formula FILTER, tekan Enter untuk melengkapkan formula dan memaparkan data yang ditapis dalam ruang sel yang dipilih.
 5. Jika anda ingin menukar kriteria penapisan, cuma laraskan formula PENAPIS dalam bar formula dan tekan Enter untuk mengemas kini keputusan.

Menggunakan fungsi FILTER, pengguna boleh menapis data dengan mudah dalam jadual atau ruang sel berdasarkan kriteria tertentu. Fungsi ini sangat berguna untuk analisis data dan pemprosesan data yang lebih cekap.