Import Data Ke Dalam Microsoft Excel

Microsoft Excel membenarkan pengguna mengimport data daripada pelbagai sumber, seperti fail teks, fail CSV, pangkalan data dan sumber data lain. Berikut ialah langkah-langkah untuk import data ke dalam Microsoft Excel:

  1. Buka Microsoft Excel dan buat fail kosong atau buka fail sedia ada.
  2. Pilih tab “Data” pada menu atas.
  3. Pilih jenis data yang hendak diimport dalam bahagian “Get Data“, contohnya “From Text/CSV” atau “From Database“.
  4. Jika anda memilih “From Text/CSV“, cari dan pilih fail teks atau fail CSV yang ingin anda import. Jika memilih “From Database“, pilih jenis pangkalan data untuk digunakan dan masukkan maklumat sambungan.
  5. Ikut arahan pada skrin untuk melaraskan tetapan dan format data yang akan diimport.
  6. Apabila selesai, pilih “Load” atau “Edit” untuk memuatkan data ke dalam fail Excel.
  7. Jika “Edit” dipilih, data akan dimuatkan ke dalam Power Query Editor, di mana pengguna boleh menyesuaikan data selanjutnya sebelum ia dimuatkan ke dalam fail Excel.
  8. Apabila selesai, data yang diimport akan muncul dalam jadual dalam fail Excel.

Import data ke dalam Microsoft Excel sangat berguna untuk pengguna yang ingin menyatukan data daripada berbilang sumber atau memproses data sedia ada dalam format yang lebih mudah digunakan. Dengan mengikut langkah di atas, pengguna boleh mengimport data dengan mudah dan cepat.