Fungsi PivotChart Microsoft Excel

Fungsi PivotChart dalam Microsoft Excel ialah cara untuk mempersembahkan data secara visual dan mudah difahami. PivotChart membolehkan pengguna membuat carta dinamik berdasarkan PivotTable.

Berikut ialah langkah-langkah untuk menggunakan PivotChart dalam Microsoft Excel:

  1. Buat jadual PivotTable terlebih dahulu dengan mengikuti langkah-langkah dalam tutorial sebelumnya.
  2. Pilih sel dalam PivotTable, kemudian buka tab “Insert“.
  3. Pilih jenis carta yang diingini dalam bahagian “Charts“, contohnya “Column Chart” atau “Line Chart“.
  4. PivotChart akan dibuat secara automatik berdasarkan data dalam PivotTable.
  5. Gunakan menu “Design” di bahagian atas untuk menyesuaikan penampilan carta, seperti menukar warna dan jenis garisan.
  6. Untuk menambah atau mengalih keluar data daripada carta, cuma ubah suai data sedia ada dalam PivotTable dan carta akan dikemas kini secara automatik.
  7. Anda juga boleh menambah filter atau membuat filter baharu pada PivotTable untuk mengemas kini carta dengan data yang lebih khusus.

Fungsi PivotChart sangat berguna untuk pengguna yang ingin mempersembahkan data dalam bentuk visual yang lebih mudah difahami. Selain itu, PivotCharts juga membenarkan pengguna melaraskan carta secara dinamik berdasarkan perubahan dalam data sedia ada dalam jadual PivotTable.