Fungsi RAND Microsoft Excel

RAND ialah fungsi dalam Microsoft Excel yang menjana nombor rawak antara 0 dan 1 setiap kali ia dijana.

Begini cara menggunakan fungsi RAND:

  1. Pilih sel yang anda mahu tunjukkan nombor rawak.
  2. Masukkan formula berikut: =RAND().
  3. Tekan Enter pada papan kekunci anda. Anda kini sepatutnya melihat nombor rawak dalam sel itu.

Anda juga boleh menggabungkan fungsi RAND dengan fungsi lain untuk mencipta nombor atau nilai yang lebih kompleks. Sebagai contoh, untuk menjana nombor rawak antara 1 dan 10, anda mungkin menggunakan formula berikut: =INT(RAND()*10)+1.

Penggunaan fungsi RAND() berguna untuk mencipta data sampel yang diisi dengan nombor atau nilai yang dijana secara rawak, untuk menjana senarai semak rawak atau ujian keputusan, atau untuk menjana nombor atau nilai secara dinamik dalam hamparan anda.