Fungsi NOW Microsoft Excel

Fungsi NOW() adalah fungsi dalam Microsoft Excel yang digunakan untuk menunjukkan masa semasa dalam sel.

Berikut adalah cara penggunaan fungsi NOW():

  1. Pilih sel di mana anda ingin menunjukkan masa semasa.
  2. Masukkan formula berikut: =NOW().
  3. Tekan Enter pada keyboard anda. Anda sekarang sepatutnya melihat tarikh dan masa semasa di sel tersebut.

Fungsi NOW() juga boleh digunakan untuk mengira perbezaan masa antara dua tarikh atau masa tertentu dengan menggunakan operasi matematik asas. Misalnya, untuk mengira perbezaan masa antara tarikh dan masa dalam sel A1 dengan masa semasa dalam sel B1, anda boleh menggunakan formula berikut: =B1-A1.

Penggunaan fungsi NOW() adalah berguna untuk menandakan masa dalam bentuk log data, untuk mengukur jangka masa di antara dua kejadian atau untuk membuat fungsi dan formula yang melibatkan masa.