Mengira Perbezaan Masa Microsoft Excel

Untuk mengira perbezaan masa dalam Microsoft Excel, anda boleh menggunakan operasi asas matematik dan format nombor yang sesuai.

Berikut adalah langkah-langkahnya:

  1. Pilih dua sel yang mengandungi masa yang anda ingin kira perbezaannya.
  2. Masukkan formula berikut: =(end-start)*24, dengan “end” ialah sel yang mengandungi tempoh akhir dan “start” ialah sel yang mengandungi tempoh mula.
  3. Tekan Enter pada papan kekunci anda. Anda kini sepatutnya melihat perbezaan masa antara kedua-dua sel dalam jam.
  4. Untuk melaraskan format paparan, pilih sel yang mengandungi formula tersebut.
  5. Klik pada tab “Home” dan pilih jenis format yang anda mahu dalam bahagian “Number” atau “Alignment“, seperti “General” atau “Number” dengan satu atau dua tempat perpuluhan, bergantung pada keperluan anda.
  6. Anda kini seharusnya melihat hasil anggaran perbezaan masa dalam format yang sesuai.

Perlu diingat bahawa formula ini hanya berfungsi dengan betul jika permulaan sebelum tamat tempoh. Jika tamat tempoh sebelum permulaan, formula ini mengembalikan nilai negatif. Anda juga boleh menambah kawalan ralat untuk mengelakkan nilai negatif atau memastikan formula berfungsi dengan betul dalam semua keadaan.