Mengira Tarikh Dan Masa Dalam Satu Sel Microsoft Excel

Untuk mengira tarikh dan masa dalam satu sel dalam Microsoft Excel, anda boleh menggunakan fungsi NOW() dan TEXT().

Berikut adalah langkah-langkahnya:

  1. Pilih sel di mana anda mahu tarikh dan masa dipaparkan.
  2. Masukkan formula berikut: =NOW().
  3. Tekan Enter pada papan kekunci anda. Anda kini sepatutnya melihat tarikh dan masa semasa dalam sel itu.
  4. Jika anda ingin menyesuaikan format paparan tarikh dan masa, anda boleh menggunakan fungsi TEXT().
  5. Masukkan formula baharu berikut dalam sel lain: =TEXT(NOW(),"dd/mm/yyyy hh:mm:ss").
  6. Tekan Enter pada papan kekunci anda. Anda kini seharusnya melihat tarikh dan masa semasa dalam format yang ditentukan (contohnya, “09/03/2023 16:30:45“).

Anda juga boleh melaraskan format pendedahan dengan memilih sel yang ingin anda ubah, kemudian mengklik pada tab “Home” pada menu reben dan memilih jenis format yang anda mahu dalam bahagian “Number” atau “Alignment“.