Fungsi DATE Microsoft Excel

Fungsi DATE ialah salah satu fungsi asas dalam Microsoft Excel yang digunakan untuk mencipta nilai tarikh berdasarkan input tahun, bulan dan hari tertentu. Fungsi DATE juga boleh digunakan untuk melakukan pengiraan pada tarikh, seperti menambah atau menolak bilangan hari dari tarikh tertentu. Berikut ialah tutorial menggunakan fungsi DATE dalam Microsoft Excel:

 1. Format Fungsi DATE

Fungsi DATE mengambil tiga argumen: tahun, bulan dan hari. Argumen ini mesti dibekalkan dalam susunan yang betul, iaitu tahun, bulan dan hari. Format fungsi DATE adalah seperti berikut:

=DATE(tahun, bulan, hari)

 1. Contoh Penggunaan Fungsi DATE

Contoh penggunaan DATE adalah seperti berikut:

a. Mencipta nilai tarikh baharu

Untuk membuat nilai tarikh baharu, ikut langkah berikut:

 • Pilih sel di mana anda ingin memaparkan tarikh.
 • Taip formula =DATE(2023,3,9) (contohnya, untuk mengembalikan tarikh 9 Mac 2023).
 • Tekan Enter untuk memaparkan keputusan.

b. Menambah bilangan hari pada tarikh yang ditentukan

Untuk menambah bilangan hari pada tarikh tertentu, ikuti langkah berikut:

 • Pilih sel di mana anda mahu memaparkan keputusan.
 • Taip formula =DATE(2023,3,9)+7 (contohnya, untuk menambah 7 hari kepada 9 Mac 2023).
 • Tekan Enter untuk memaparkan keputusan.

c. Menolak bilangan hari dari tarikh tertentu

Untuk menolak bilangan hari dari tarikh tertentu, ikuti langkah berikut:

 • Pilih sel di mana anda mahu memaparkan keputusan.
 • Taip formula =DATE(2023,3,9)-7 (contohnya, untuk menolak 7 hari dari 9 Mac 2023).
 • Tekan Enter untuk memaparkan keputusan.
 1. Memaparkan Tarikh Dalam Format Tertentu

Anda boleh memaparkan tarikh dalam format tertentu dengan menggunakan fungsi TEXT bersama-sama dengan DATE. Berikut ialah contoh menggunakan DATE dan TEXT untuk memaparkan tarikh dalam format dd/mm/yyyy:

 • Pilih sel di mana anda ingin memaparkan tarikh dalam format tertentu.
 • Taip formula =TEXT(DATE(2023,3,9),”dd/mm/yyyy”) (contohnya, untuk memaparkan 9 Mac 2023 dalam format dd/mm/yyyy).
 • Tekan Enter untuk memaparkan keputusan.

Dengan penggunaan Fungsi DATE, anda boleh mencipta nilai tarikh baharu, menambah atau menolak bilangan hari daripada tarikh tertentu dan memaparkan tarikh dalam format tertentu dengan mudah dalam Microsoft Excel.