Mengira Tarikh Dan Masa Microsoft Excel

Dalam Microsoft Excel, terdapat beberapa cara untuk mengira tarikh dan masa dengan mudah menggunakan fungsi yang disediakan. Berikut ialah cara untuk mengira tarikh dan masa dalam Microsoft Excel:

 1. Menggunakan Fungsi NOW

Fungsi NOW digunakan untuk memaparkan tarikh dan masa semasa secara langsung dalam sel. Kaedahnya adalah seperti berikut:

 • Pilih sel di mana anda ingin memaparkan tarikh dan masa.
 • Masukkan formula =NOW() dalam sel tersebut.
 • Tekan Enter untuk memaparkan keputusan.
 1. Menggunakan Fungsi DATE

Fungsi DATE digunakan untuk memaparkan tarikh dengan memasukkan tahun, bulan dan hari secara berasingan. Kaedahnya adalah seperti berikut:

 • Pilih sel di mana anda ingin memaparkan tarikh.
 • Masukkan formula =DATE(tahun, bulan, hari) dalam sel tersebut.
 • Gantikan “tahun“, “bulan“, dan “hari” dengan nombor yang sesuai. Contohnya, untuk mengembalikan tarikh 9 Mac 2023, masukkan formula =DATE(2023, 3, 9).
 • Tekan Enter untuk memaparkan keputusan.
 1. Menggunakan Fungsi TIME

Fungsi TIME digunakan untuk memaparkan masa dengan memasukkan jam, minit dan masa secara berasingan. Kaedahnya adalah seperti berikut:

 • Pilih sel di mana anda mahu memaparkan masa.
 • Masukkan formula =TIME(jam, minit, saat) dalam sel itu.
 • Gantikan “jam“, “minit” dan “saat” dengan nombor yang sesuai. Contohnya, untuk memaparkan masa 10:30 pagi, masukkan formula =MASA(10, 30, 0).
 • Tekan Enter untuk memaparkan keputusan.
 1. Menggunakan Fungsi NOW dan TEXT

Fungsi NOW juga boleh digunakan bersama-sama dengan fungsi TEXT untuk memaparkan tarikh dan masa dalam format yang ditentukan. Kaedahnya adalah seperti berikut:

 • Pilih sel di mana anda ingin memaparkan tarikh dan masa.
 • Masukkan formula =TEXT(NOW(), “format”) dalam sel tersebut.
 • Gantikan “format” dengan format yang anda mahu. Contohnya, untuk memaparkan tarikh dan masa dalam format “dd/mm/tttt hh:mm:ss“, masukkan formula =TEXT(NOW(), "dd/mm/yyyy hh:mm:ss").
 • Tekan Enter untuk memaparkan keputusan.

Dengan menggunakan kaedah di atas, anda boleh mengira tarikh dan masa dengan mudah dalam Microsoft Excel.