Fungsi HLOOKUP Microsoft Excel

Fungsi HLOOKUP ialah fungsi yang berguna untuk mencari nilai dalam baris tertentu dalam jadual dan mengembalikan nilai yang sepadan daripada lajur lain dalam jadual yang sama. Berikut ialah langkah-langkah untuk menggunakan fungsi HLOOKUP dalam Microsoft Excel:

 1. Pilih sel kosong di mana anda ingin memaparkan hasil carian.
 2. Taip formula =HLOOKUP(lookup_value, table_array, row_index_num, [range_lookup]) untuk menggunakan fungsi HLOOKUP.
  • lookup_value ialah nilai yang anda ingin cari untuk baris tertentu dalam jadual.
  • table_array ialah julat sel di mana jadual anda berada.
  • row_index_num ialah nombor baris yang anda mahu kembalikan hasil carian.
  • [range_lookup] ialah pilihan yang mengawal sama ada carian dilakukan oleh fungsi HLOOKUP mestilah tepat atau tidak.
  • Jika anda ingin mencari nilai tepat, gunakan FALSE atau 0 dan jika anda ingin mencari nilai tidak tepat, gunakan TRUE atau 1.
  • Contohnya, jika anda ingin mencari nilai “Pekerja 1” dalam baris 1 dalam jadual A1:C10 dan nilai pulangan daripada lajur C, taip =HLOOKUP("Pekerja 1",A1:C10,1,FALSE).
 3. Tekan kekunci Enter pada papan kekunci untuk memaparkan hasil carian.

Walau bagaimanapun, perlu diingat bahawa fungsi HLOOKUP hanya boleh mencari nilai dalam satu baris. Jika anda ingin mencari nilai merentas berbilang baris, anda mesti menggunakan fungsi VLOOKUP. Juga, perlu diingat bahawa fungsi HLOOKUP hanya boleh berfungsi dengan data yang diisih dalam tertib menaik atau menurun. Jika data anda tidak diisih, anda harus menggunakan fungsi INDEX dan MATCH.