Fungsi VLOOKUP Microsoft Excel

Fungsi VLOOKUP adalah salah satu fungsi yang paling berguna dalam Microsoft Excel. Fungsi ini berguna untuk mencari nilai dalam satu senarai atau jadual dan mengembalikan nilai berkaitan daripada lajur lain dalam jadual yang sama. Berikut ialah langkah-langkah untuk menggunakan fungsi VLOOKUP dalam Microsoft Excel:

 1. Pilih sel kosong di mana anda ingin memaparkan hasil carian.
 2. Taip formula =VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup]) untuk menggunakan fungsi VLOOKUP.
  • lookup_value ialah nilai yang anda ingin cari dalam jadual.
  • table_array ialah julat sel di mana jadual anda berada.
  • col_index_num ialah nombor lajur yang anda mahu kembalikan hasil carian.
  • [range_lookup] ialah pilihan yang mengawal sama ada carian yang dilakukan oleh fungsi VLOOKUP hendaklah tepat atau tidak.
  • Jika anda ingin mencari nilai yang tepat, gunakan FALSE atau 0 dan jika anda ingin mencari nilai yang tidak tepat, gunakan TRUE atau 1.
  • Contohnya, jika anda ingin mencari nilai 90 dalam jadual A1:B10 dan kembalikan nilai dari lajur B, taip =VLOOKUP(90,A1:B10,2,FALSE).
 3. Tekan kekunci Enter pada papan kekunci untuk memaparkan hasil carian.

Fungsi VLOOKUP amat berguna dalam situasi di mana anda perlu mencari nilai tertentu dalam jadual dan mengembalikan nilai yang sepadan daripada lajur lain dalam jadual yang sama.

Contohnya, jika anda mempunyai senarai harga untuk produk dan ingin mencari harga untuk produk tertentu, anda boleh menggunakan fungsi VLOOKUP untuk mencari harga produk tersebut dalam jadual harga dan mengembalikan harga sewajarnya.

Walau bagaimanapun, perlu diingat bahawa fungsi VLOOKUP hanya boleh mencari nilai dalam satu lajur. Jika anda ingin mencari nilai dalam berbilang lajur, anda perlu menggunakan fungsi HLOOKUP. Juga, perlu diingat bahawa fungsi VLOOKUP hanya boleh berfungsi dengan data yang diisih dalam tertib menaik atau menurun. Jika data anda tidak diisih, anda harus menggunakan fungsi INDEX dan MATCH.