Mengira Purata Berpandukan Criteria Microsoft Excel

Dalam Microsoft Excel, anda boleh mengira purata berdasarkan kriteria tertentu menggunakan fungsi AVERAGEIF dan AVERAGEIFS. Fungsi AVERAGEIF digunakan untuk mengira purata kumpulan data yang memenuhi satu criteria, manakala fungsi AVERAGEIFS digunakan untuk mengira purata kumpulan data yang memenuhi beberapa criteria. Berikut ialah langkah-langkah untuk mengira purata berdasarkan criteria dalam Microsoft Excel:

 1. Pilih sel kosong di mana anda ingin menunjukkan hasil pengiraan.
 2. Taipkan formula =AVERAGEIF(range, criteria, average_range) untuk mengira purata kumpulan data yang memenuhi satu kriteria.
  • range merujuk kepada sel yang akan dikira.
  • criteria merujuk kepada kriteria yang digunakan untuk memilih data.
  • average_range merujuk kepada sel yang akan dipuratakan.
  • Contohnya, jika anda ingin mengira purata sel A1 hingga A10 yang lebih besar daripada 5, taip =AVERAGEIF(A1:A10,”>5″,A1:A10).
 3. Taip formula =AVERAGEIFS(range_average, range_criteria1, criteria1, range_criteria2, criteria2, …) untuk mengira purata kumpulan data yang memenuhi beberapa criteria.
  • range_average merujuk kepada sel yang hendak dipuratakan, dan range_criteria1, criteria1, range_criteria2, criteria2.
  • merujuk kepada criteria yang digunakan untuk memilih data.
  • Anda boleh menambah lebih banyak criteria mengikut keperluan.
  • Contohnya, jika anda ingin mengira purata sel A1 hingga A10 yang lebih besar daripada 5 dan kurang daripada 10, taip =AVERAGEIFS(A1:A10,A1:A10,”>5″,A1:A10,”<10″ ).
 4. Tekan kekunci Enter pada papan kekunci untuk memaparkan hasil pengiraan.

Mengira purata berdasarkan kriteria tertentu sangat berguna dalam analisis data. Anda boleh menggunakan fungsi AVERAGEIF dan AVERAGEIFS dalam pelbagai situasi untuk mengira purata kumpulan data yang memenuhi criteria tertentu.