Fungsi COUNTIF Microsoft Excel

Fungsi COUNTIF ialah fungsi dalam Microsoft Excel yang digunakan untuk mengira bilangan sel dalam range yang memenuhi criteria tertentu. Dalam tutorial ini, kami akan membincangkan cara menggunakan fungsi COUNTIF dalam Microsoft Excel.

Langkah-langkah untuk menggunakan fungsi COUNTIF dalam Microsoft Excel:

  1. Pilih sel yang anda mahu tunjukkan hasil fungsi COUNTIF.
  2. Taip formula “=COUNTIF(range, criteria)” dalam sel itu. Julat merujuk kepada range sel yang akan diuji, criteria merujuk kepada criteria yang digunakan untuk mengira jumlah data. Contohnya, jika anda ingin mengira bilangan rekod dalam sel A1 hingga A5 yang melebihi nilai 10, taip “=COUNTIF(A1:A5,">10"“. Keputusan akan dipaparkan dalam sel yang dipilih.
  3. Anda juga boleh menggunakan gabungan formula COUNTIF dan IF untuk menganggarkan jumlah data tertentu berdasarkan keadaan tertentu. Contohnya, jika anda ingin mengira bilangan rekod dalam sel A1 hingga A5 yang melebihi nilai 10 dan kurang daripada 20, tetapi hanya untuk data yang mempunyai * dalam sel B1 hingga B5, taip “=COUNTIF(B1). :B5,"*",IF (A1:A5>10,IF(A1:A5<20,A1:A5)))“. Formula ini akan mengira jumlah data yang memenuhi syarat tertentu dan mempunyai * dalam sel B1 hingga B5.

Fungsi COUNTIF sangat berguna dalam analisis data, terutamanya apabila anda ingin mengira bilangan sel yang memenuhi criteria tertentu. Anda boleh menggunakan fungsi COUNTIF dengan pelbagai formula lain untuk mengira jumlah data yang lebih kompleks dan terperinci.