Fungsi SUMIF Microsoft Excel

Fungsi SUMIF ialah fungsi dalam Microsoft Excel yang membolehkan kita mengira jumlah data tertentu berdasarkan kriteria tertentu. Dalam tutorial ini, kami akan membincangkan cara menggunakan fungsi SUMIF dalam Microsoft Excel.

Langkah-langkah untuk menggunakan fungsi SUMIF dalam Microsoft Excel:

 1. Pilih sel yang anda mahu tunjukkan hasil fungsi SUMIF.
 2. Taipkan formula “=SUMIF(range, criteria, [sum_range])” dalam sel.
  • range merujuk kepada julat sel yang akan diuji.
  • criteria merujuk kepada kriteria yang digunakan untuk mengira jumlah data.
  • sum_range merujuk kepada julat sel yang bilangannya akan dikira.
  • Contohnya, jika anda ingin mengira bilangan rekod dalam sel A1 hingga A5 yang melebihi nilai 10, taip “=SUMIF(A1:A5,”>10″)”.
  • Keputusan akan dipaparkan dalam sel yang dipilih.
 3. Jika anda ingin menganggarkan bilangan data yang memenuhi lebih daripada satu kriteria, anda boleh menggunakan fungsi SUMIFS.
  • Contohnya, jika anda ingin mengira bilangan rekod dalam sel A1 hingga A5 yang lebih besar daripada 10 dan kurang daripada 20, taip “=SUMIFS(A1:A5,A1:A5,”>10″,A1:A5,” <20″)” .
 4. Anda juga boleh menggunakan gabungan formula SUMIF dan IF untuk menganggarkan jumlah data tertentu berdasarkan keadaan tertentu.
  • Contohnya, jika anda ingin mengira bilangan rekod dalam sel A1 hingga A5 yang melebihi nilai 10 dan kurang daripada 20, tetapi hanya untuk data yang mempunyai * dalam sel B1 hingga B5, taip “=SUMIF(B1: B5,”*”,IF (A1:A5>10,IF(A1:A5<20,A1:A5)))”. Formula ini akan mengira jumlah data yang memenuhi syarat tertentu dan mempunyai * dalam sel B1 hingga B5.

Fungsi SUMIF sangat berguna dalam analisis data, terutamanya apabila anda ingin menganggarkan jumlah data tertentu berdasarkan kriteria tertentu. Anda boleh menggunakan fungsi SUMIF dengan pelbagai formula lain untuk mengira jumlah data yang lebih kompleks dan terperinci.