Formula Asas Microsoft Excel

Formula adalah salah satu elemen terpenting dalam Microsoft Excel. Dengan formula, anda boleh melakukan pengiraan dan pemprosesan data dengan cepat dan mudah. Berikut adalah beberapa formula asas yang perlu anda ketahui dalam Microsoft Excel:

 1. Penambahan

  • Untuk menambah dua atau lebih nombor, anda boleh menggunakan formula “=SUM(nombor1,nombor2,....)“. Sebagai contoh, jika anda ingin menambah nombor 5, 10 dan 15, anda boleh menaip “=SUM(5,10,15)“.
 2. Penolakan

  • Untuk menolak dua atau lebih nombor, anda boleh menggunakan formula “=nombor1-nombor2“. Sebagai contoh, jika anda ingin menolak 10 daripada 20, anda boleh menaip “=20-10”.
 3. Pendaraban

  • Untuk mendarab dua atau lebih nombor, anda boleh menggunakan formula “=number1number2...“. Contohnya, jika anda ingin mendarab 3, 4 dan 5, anda boleh menaip “=345”.
 4. Pembahagian

  • Untuk menetapkan dua atau lebih nombor, anda boleh menggunakan formula "=number1/number2". Sebagai contoh, jika anda ingin menggantikan 10 dengan 2, anda boleh menaip “=10/2“.
 5. Peratusan

  • Untuk mengira peratusan, anda boleh menggunakan formula “=jumlah nisbah“. Sebagai contoh, jika anda ingin mengira 20% dan bukannya 100, anda boleh menaip “=10020%” atau “=100*0.2“.
 6. Pemformatan

  • Untuk memformat data dalam sel, anda boleh menggunakan formula “=FORMAT(nombor,"format“)”. Contohnya, jika anda ingin memformatkan nombor 12345 sebagai 12,345.00, anda boleh menaip “=FORMAT(12345,"#,##0.00“).

Formula asas ini sangat berguna untuk memproses data dalam Microsoft Excel. Anda boleh menggabungkan formula ini untuk mencipta formula yang lebih kompleks dan terperinci. Lebih banyak anda memahami formula dan fungsi dalam Excel, lebih mudah dan pantas anda boleh mengurus data dan membuat analisis yang lebih terperinci.