Adobe Audition Untuk Rakaman Audio

Adobe Audition ialah program penyuntingan audio yang serba boleh dan berkuasa yang sesuai untuk pemula dan profesional. Berikut ialah langkah untuk menggunakan Adobe Audition untuk merakam audio:

  1. Buka Adobe Audition dan buat projek baharu. Klik pada menu “File” dan pilih “New“.
  2. Pilih “Multitrack Session” dalam pilihan projek baharu. Dalam “Multitrack Session“, anda boleh merakam berbilang trek audio dan menyuntingnya secara berasingan.
  3. Pilih tetapan untuk trek audio anda. Anda boleh memilih nombor trek, format fail dan kualiti rakaman.
  4. Tetapkan peranti rakaman anda. Pilih peranti rakaman anda dalam menu drop-down di bahagian atas tetingkap.
  5. Pastikan peranti disambungkan dan berfungsi dengan betul.
  6. Pilih trek audio yang anda mahu rakam. Klik pada trek yang dikehendaki dalam “Multitrack Session“.
  7. Tekan butang “Record” untuk mula merakam. Pastikan anda telah menyemak tetapan paras bunyi sebelum merakam.
  8. Apabila selesai merakam, klik butang “Stop” untuk menghentikan rakaman.
  9. Untuk mengedit rakaman anda, klik pada trek audio dan gunakan alat penyuntingan di bahagian atas tetingkap. Anda boleh memangkas dan menukar kesan audio.
  10. Apabila anda selesai mengedit, klik “Save” untuk menyimpan rakaman anda.

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, anda sepatutnya boleh merakam dan mengedit audio menggunakan Adobe Audition. Diingatkan untuk melaraskan tetapan paras bunyi sebelum merakam dan memanfaatkan alatan penyuntingan yang tersedia untuk menghasilkan rakaman audio berkualiti tinggi.