Diagram Venn Microsoft Excel

Diagram Venn ialah sejenis graf yang digunakan untuk menunjukkan hubungan dan persamaan antara kumpulan data dalam Microsoft Excel. Anda boleh mencipta grafik Venn dengan mudah menggunakan filter SmartArt. Berikut ialah langkah-langkah untuk membuat carta Venn dalam Microsoft Excel:

  1. Buka Microsoft Excel dan buka lampiran kerja. Pilih tempat di mana anda ingin meletakkan carta Venn.
  2. Pilih tab “Insert” dalam bar menu di bahagian atas tetingkap Excel dan cari “SmartArt” dalam kumpulan “Ilustrasi“. Klik SmartArt.
  3. Pilih kategori “Cycle” di sebelah kiri dan pilih carta Venn yang dikehendaki. Klik “OK“.
  4. Selepas itu, kotak SmartArt akan muncul dalam lampiran kerja Excel. Klik pada setiap kotak dalam graf Venn dan klik label yang sesuai untuk setiap kumpulan data.
  5. Untuk menambah set data baharu, klik pada bulatan kosong dalam carta Venn dan klik label yang sesuai.
  6. Jika anda ingin menukar warna atau reka letak grafik Venn, pilih kotak SmartArt, kemudian pilih “Format” yang muncul di sebelah kanan. Gunakan pilihan di sini untuk menyesuaikan penampilan carta Venn mengikut keinginan anda.
  7. Selepas anda mendapat paparan carta Venn anda, klik “Ssve” untuk menyimpan lampiran kerja anda.

Dengan mengikuti langkah ini, anda boleh membuat carta Venn dengan mudah dalam Microsoft Excel. Gunakan carta Venn ini untuk memaparkan dan menggambarkan data dari segi perhubungan dan persamaan antara kumpulan data yang berbeza.