Fungsi Utama Adobe Photoshop

Alatan utama dalam Adobe Photoshop dan cara menggunakannya adalah seperti berikut.

 1. Crop Tool

  • Digunakan untuk memotong gambar kepada saiz yang dikehendaki.
  • Pengguna boleh memilih saiz dan nisbah yang berbeza untuk gambar yang dipotong.
  • Cara untuk menggunakan alat ini ialah memilih Crop Tool¬†dari toolbar, menentukan saiz potongan pada Panel Properties dan gunakan alat untuk memotong gambar.
 2. Brush Tool

  • Digunakan untuk melukis atau mewarna gambar.
  • Terdapat pelbagai jenis berus untuk dipilih, seperti soft round, hard round, dan textured brushes.
  • Cara untuk menggunakan alat ini ialah dengan memilih Brush Tool daripada toolbar, pilih jenis brush yang diingini dari Tool Options Bar, dan tukar saiz dan warna berus dalam Panel Properties.
 3. Lasso Tool

  • Digunakan untuk memilih dan memotong bahagian gambar yang dikehendaki.
  • Terdapat tiga jenis alat LassoLasso Tool, Magnetic Lasso Tool dan Polygonal Lasso Tool.
  • Cara untuk menggunakan alat ini adalah dengan memilih Lasso Tool dari toolbar, pilih jenis Lasso yang dikehendaki, dan menyeret alat melalui bahagian gambar yang ingin dipotong.
 4. Burn Tool

  • Digunakan untuk mempergelap bahagian gambar yang dipilih.
  • Cara untuk menggunakan alat ini adalah dengan memilih Burn Tool dari toolbar, pilih kepekatan (Exposure) yang dikehendaki pada Tool Options Bar, dan menyeret alat melalui bahagian gambar yang ingin digelapkan.
 5. Dodge Tool

  • Digunakan untuk mencerahkan bahagian gambar yang dipilih.
  • Cara untuk menggunakan alat ini adalah dengan memilih Dodge Tool dari toolbar, pilih kepekatan (Exposure) yang dikehendaki pada Tool Options Bar, dan menyeret alat melalui bahagian gambar yang ingin dicerahkan.
 6. Pen Tool

  • Digunakan untuk membuat garis dan vektor dalam gambar.
  • Alat ini berguna bagi pengguna yang memerlukan garis yang tajam dan tepat.
  • Cara untuk menggunakan alat ini adalah dengan memilih Pen Tool dari toolbar, menambahkan titik pada gambar, dan menghubungkan titik-titik tersebut untuk membentuk laluan.
 7. Type Tool

  • Digunakan untuk menambah teks ke dalam gambar.
  • Terdapat pelbagai jenis huruf dan efek teks yang boleh digunakan.
  • Cara untuk menggunakan alat ini adalah dengan memilih Type Tool dari toolbar, sunting teks pada gambar, dan mengubah suai jenis huruf dan efek teks pada Properties Panel.
 8. Selection Tool

  • Digunakan untuk memilih bahagian imej yang ingin anda ubah.
  • Terdapat beberapa jenis Selection Tool termasuk Rectangular Marquee Tool, Elliptical Marquee Tool dan Magic Wand Tool.
  • Cara untuk menggunakan alat ini ialah dengan memilih Selection Tool dari toolbar, tentukan bentuk dan saiz pilihan dalam Panel Properties, dan seret alat ke atas bahagian imej yang anda ingin pilih.
 9. Clone Stamp Tool

  • Digunakan untuk menyalin sebahagian daripada imej dan meletakkannya pada bahagian lain imej.
  • Alat ini berguna untuk pengguna yang ingin menghapuskan kecacatan pada imej.
  • Cara untuk menggunakan alat ini ialah dengan memilih Clone Stamp Tool dari toolbar, setkan saiz berus yang diingini dan taipkan dalam Tool Options Bar, dan seret alat itu ke bahagian imej yang ingin anda salin.
 10. Gradient Tool

  • Digunakan untuk mengisi warna ke dalam imej dengan menggred dari satu warna ke warna yang lain.
  • Cara untuk menggunakan alat ini ialah dengan memilih Gradient Tool daripada toolbar, pilih jenis kecerunan yang diingini dalam Tool Options Bar dan seret alat ke atas bahagian imej yang ingin anda isi dengan kecerunan warna.
 11. Blur Tool

  • Digunakan untuk menambahkan efek kabur pada gambar.
  • Cara untuk menggunakan alat ini adalah dengan memilih Blur Tool dari toolbar, tentukan saiz dan jenis brush yang dikehendaki pada Tool Options Bar, dan menyeret alat ke bahagian gambar yang ingin dikaburkan.
 12. Eraser Tool

  • Digunakan untuk memadam sebahagian gambar.
  • Terdapat dua jenis Eraser ToolEraser Tool dan Background Eraser Tool.
   • Eraser Tool digunakan untuk memadam bahagian gambar yang dipilih.
   • Background Eraser Tool digunakan untuk memadam latar belakang gambar.
  • Cara untuk menggunakan Eraser Tool ini adalah dengan memilih Eraser Tool dari toolbar, tentukan saiz dan jenis eraser yang dikehendaki pada Tool Options Bar, dan menyeret alat ke bahagian gambar yang ingin dipadam.

Itu adalah beberapa alat utama dalam Adobe Photoshop. Walaupun terdapat banyak lagi alatan dan ciri dalam program ini, pengguna yang memahami cara menggunakan alatan ini boleh mencipta dan mengubah suai gambar profesional dan kreatif.